Gaszenie pozarow gazem

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak od nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada także czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezastąpiona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle aktywne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno żyć wdrażana na łatwych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się też w pomieszczeniach, w których prawdopodobnie ona spowodować poparzenia dostających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.